Vocaal Ensemble Rijssen
Welkom bij Vocaal Ensemble Rijssen
Het Vocaal Ensemble Rijssen (VER) is een interkerkelijk koor en bestaat bijna 20 jaar. Het koor heeft momenteel 27 enthousiaste leden tussen ongeveer 20 en 45 jaar, die zich actief bezig houden met het zingen van geestelijke klassieke muziek. Het koor staat onder professionele leiding van dirigent Jan-Geert Heuvelman. De koorscholing wordt verzorgd door Margreet Rietveld.

Het Vocaal Ensemble Rijssen geeft 6 tot 10 concerten per jaar. Daarnaast treden ze ook op op uitnodiging. Bij het kiezen van het repertoire wordt er gezocht naar muziek rond een thema of componist.

De afgelopen jaren zijn concerten rond de thema's het 'Onze Vader', 'Trauer- und Trostmusik in der Barockzeit' en 'Miserere Mei' uitgevoerd. Aan de laatste twee genoemde concerten heeft The Utrecht Company of Music meegewerkt. In december wordt, zoals in de afgelopen jaren, in Rijssen een Festival of Lessons and Carols uitgevoerd.

Wilt u meer van ons weten, stuur dan een e-mail naar info@vocaalensemblerijssen.nl.
De dirigent
Jan-Geert Heuvelman studeerde hoofdvak orgel bij Reitze Smits aan het Utrechts Conservatorium. Daarnaast heeft hij ook schoolmuziek gestudeerd aan het Artez conservatorium te Zwolle. In juni 2015 heeft hij zijn master beiaard aan de Nederlandse Beiaardschool bij Frans Haagen afgerond. In dezelfde maand won hij de tweede prijs op het internationaal beiaardconcours te Goes. Als tweede hoofdvak volgde hij lessen koordirectie bij Klaas Stok en Rob Vermeulen.

Hij is bespeler van het Van Eeken-orgel in de Noorderkerk te Rijssen. Als beiaardier is hij de vaste bespeler van de Eijsboutsbeiaard in de Gudulatoren te Lochem waar hij de wekelijkse bespelingen verzorgt. Ook speelt hij veel beiaardconcerten op diverse plaatsen in het land. Zo speelde hij o.a. in het Festival Oude Muziek te Utrecht.

Hij is docent muziek op het Van Lodenstein College te Amersfoort. Daarnaast is hij ook verantwoordelijke voor diverse vocale en instrumentale ensembles op deze school.

Sinds 2007 is hij als dirigent verbonden aan het Vocaal Ensemble Rijssen en vanaf 2011 is hij ook dirigent van het jongerenkoor Sjaloom te Rijssen. Momenteel vervangt hij de dirigent van het gemengd koor Cantica in Rijssen. Sinds 2013 is hij lid van de Cultuur Advies Raad in Rijssen. Daarnaast is hij bestuurslid van de Stichting Stadsmuziek Rijssen en van de Nederlandse Klokkenspel Vereniging.