INTERKERKELLIJK KOOR

Het koor

GESCHIEDENIS

1999 : Het jaar waarin de basis van ons Vocaal Ensemble Rijssen is gelegd door Albert Last. Zijn ambitie, het oprichten van een koor voor oudere jongeren, resulteerde in het de start van Vocaal Jongeren Ensemble. In de loop van de jaren is dit uitgegroeid tot het huidige, interkerkelijke kamerkoor ‘Vocaal Ensemble Rijssen’ met een vaste samenstelling, dat constant aan kwaliteit blijft werken.

Onder professionele en gedreven leiding van dirigent Jan-Geert Heuvelman wordt wekelijks intensief gestudeerd op klassieke repertoire. Een belangrijk deel van de repetitie bestaat uit het samenbrengen van thuisgestudeerde klanken tot één geheel, waarbij de verbinding van inhoud en muziek centraal staat.

Met een hechte groep gemotiveerde zangers streven we naar een hoog niveau. Zo is het mogelijk, om op een laagdrempelige manier, mooie programma’s te brengen op een manier die recht doet aan de muziek.

Het Vocaal Ensemble Rijssen wil de inhoud van de muziek dicht(er) bij de luisteraar brengen. Tijdens concerten wordt vaak een toelichting op de muziek gegeven, waardoor deze laagdrempelig wordt voor elke bezoeker. Het koor voert haar werk zowel a capella, als met begeleiding van professionele musici uit.

Muzikale hoogtepunten uit het bestaan van VER zijn:
Het jubileumconcert met als thema ‘Nun danket alle Gott’ op 5 oktober 2019.
De jaarlijks terugkerende Festivals of Lessons and Carols.
Het thema ‘Trauer-und Trostmusik in der Barockzeit’

CONCERTEN

Elke jaar geeft Vocaal Ensemble Rijssen verschillende concerten. Een aantal van deze concerten vindt plaats in samenwerking met andere koren. In oktober geven we een thematisch concert, waarbij we begeleid worden door een groter orkest en de uitleg wordt verzorgd door een musicoloog. Hierdoor krijgen deze concerten een extra dimensie.
Voorafgaand aan het Kerstfeest wordt traditioneel het Festival of Lessons and Carols uitgevoerd. In deze viering staan Bijbellezingen centraal, die worden omlijst door bijpassende kerstliederen.